Okul Pvc Zemin Kaplama Fiyatları

Okul pvc zemin kaplama fiyatları değerlendirilirken ilk önce kullanımda sağlayacakları avantajları kıyas ederek karar verilmelidir. Zemin kaplamalar mekanı ayakta tutan en önemli alanlardır. İnsanlar direkt temas eden alanlar zemindir. Zemin üzerinde yürür,zemin üzerinde aktivitelerimizi yaparız. Dolayısıyla sağlıklı bir zemin kaplama mekanın rahatlığı için son derece önemlidir. Okul ve hastaneler özellikle zemin kaplama konusunda daha titiz davranırlar. Öğrencilerin konforu,rahat bir ortam ile mümkündür. Zamanlarının çoğunu okullarda geçiren öğrenciler rahatsız edici bir zeminde mutlu olamazlar… Tamamen sert malzemelerle döşenen zemin kaplamalar insanları yorar ve bazı sakatlanmalara da neden olabilir. Okul pvc kaplama fiyatları değerlendirilirken bu kıstaslar göz önünde bulundurulmalıdır. Çocukların sağlığı her şeyden önemlidir. Mutlu nesiller için ,içinde mutlu olunabilecek okullarla mümkündür. Bu yüzden okul zemin kaplamaları artık bu ölçüler dikkate alınarak yapılmaktadır. Okullarda zemin kaplamaları artık günümüzde kabul görmüş belli standartları vardır. Kapalı alanlara döşenen ürünlerin standartları ve açık alana döşenecek açık alan zemin kaplama standartları bellidir. Sadece renk ve desen olarak tercihler yapılmaktadır. Okullarda yoğun kullanılan alanlar ve oyun alanları öğrenci sağlığı açısından, artık sert kaplama  malzemeleri ile yapılmamaktadır. Oyun parklarında sert doğal kaplama malzemeleri ciddi sakatlanmalar neden olmaktadır. Bu kazaların önüne geçebilecek en verimli malzemeler pvc zemin kaplama ürünleridir. Okul pvc zemin kaplama fiyatları bu özellikler ve avantajlar düşünülerek değerlendirme yapılmalıdır. esnek ve geri itme özelliğinden dolayı düşmeye bağlı kalarlada ciddi sakatlanmaların önüne geçmesi,ses ve titreşim absorbe etme özelliği ile gürültü kirliliğinin önüne geçmesi ile en çok tercih edilen ürün olmasını sağlamıştır. Okul pvc zemin kaplama fiyatları diğer doğal kaplama ürünleri ile kıyas edildiğinde son derece fazla avantaj sunduğu görülmektedir. Bu yüzden okullara zemin kaplama yapılırken ciddi bir planlama yapılmalıdır. Bu planlama kurumsal ve marka firmalarla birlikte yapılmalıdır. Kayıt dışı çalışan firmalardan hizmet satın alınmamalıdır. Özel okullar ya da devlet okullarında artık belirlenmiş standartlar vardır. Ancak kaplama uygulanırken kaliteli işçilik çok önemlidir. En kaliteli ürün kalitesiz bir işçilikle işlevsel olmaz. Pazarda ucuz fiyat tuzağı ile müşteri tutan firmalardan kesinlikle hizmet satın alınmamalıdır.

Okul pvc zemin kaplama fiyatları, ürün çeşitlerine göre değişmektedir. Bu değişim çok astronomik düzeylerde değildir. Pvc kaplamalar ile diğer kaplama türleri arasında tercihleri değiştirecek düzeyde farklılık yoktur. Doğal kaplama ürünlerine göre daha uygun düzeydedir diyebiliriz. Doğal kaplama ürünleri uygulanırken fazladan temizlik ve işçilik maliyetleri ortaya çıkar. Temiz bir uygulama şekli yoktur. Pvc zemin kaplamalarda işçilik son derece temizdir. Aynı zamanda bir mekanda kaplama yapılırken,mekanın diğer bölümleri rahatlıkla kullanılabilir. Ortamda toz ve moloz meydana gelmez. Bu da işçilik maliyetlerini önemli oranda düşürür. Okul pvc zemin kaplama fiyatları düşünülürken bütün bu göstergeler göz önünde tutulmalıdır.

Açık ve Kapalı Alanlarda Fiyat Farklılıkları

Okul pvc zemin kaplama fiyatları,iç ve dış mekan olarak değişiklik gösterir. İç mekanlara,sınıflara,koridorlara,kapalı spor salonlarına döşenen malzeme ile açık alanlara döşenen malzemenin fiyatları değişiktir. Açık alan ile kapalı alanların metrekare fiyatları farklılık gösterir. Bu değişiklik sadece pvc zemin kaplamalarda değil,doğal kaplama ürünlerinden de farklıdır.

Okul Zemin Kaplamalarında Fizibilitenin Önemi

Okul zemin kaplamalarında eğer kurumsal bir firmadan hizmet satın alınıyor ise,titiz bir fizibilite çalışması yapılır. Bu çalışma okul yetkilileri ile yapılır. Mekanların ışık alma kabiliyetine göre,yaş gruplarına göre değişiklik gösterecek alanlara tespit edilir. Mekanın kullanım amacına uygun ürünler,renk ve desen seçiminden sonra kaplama işlemine karar verilir. Sağlıklı bir zemin kaplama ciddi bir fizibilite çalışması ile yapılır.