Zemin Kaplama Uygulamaları

Zemin kaplama sektörü ürün çeşitliliği bakımında çok hızlı çeşitlilik gösteren bir sektördür. Her yıl zenginleşen ve değişen ürün skalası aynı zamanda bu ,ürünlerin uygulamasında da değişiklik göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında kaplama sektörü çok mobil bir sektördür. Bu hareketlilik sektörü çok canlı tutmaktadır. bu hızlı gelişim ve değişim içinde zemin kaplama uygulamaları çok değişkenlik gösterir. her değişen ürünün uygulaması farklıdır. Bu farklılık ürünün, üretim karakterine göre değişir. Zemin kaplama uygulamaları yapılırken işçilikteki tecrübe ve birikimin yanında eğitimde son derece önemlidir. Epoksi uygulaması yapılırken ortaya konan işçilik ile muşamba kaplamasında yapılan işçilik tamamen farklıdır. Veya tartan zemin ile epoksi  farklıdır.. Tüm bu farklılıklar ürünün özelliklerinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Her ürünün zemin kaplama uygulaması farklı olması doğaldır. Açık alanlara kaplanan zemin ile kapalı alanlara kaplanan zemin malzemeleri hem karakter olarak hem de işçilik olarak çok farklılık arz eder. Tüm bu değişimler işinde uzman,kurumsal bir firma tarafında fizibilite aşamasında tespit edilerek uygulanır. Zemin kaplama sektörü tıpkı moda sektörü gibi her yıl kendine özgü bir trend yaratır. Ve bu trende uygu renk ve desenlerden ürünler üretir. Çok zengin bir ürün skalası olan sektördür. Doğal kaplama malzemelerini taklit için üretilmiştir. Daha sonraki yıllarda ürün çeşitliliği talepleri artırınca üretim artmış ve doğal kaplama malzemelerinin önüne geçmiştir. 

Zemin kaplama uygulamaları yapılırken işçilikteki kalite en az ürünün kalitesi kadar önemlidir. Hatta bazı alanlarda daha önemlidir diyebiliriz. Zemin kaplama uygulamaları  işçilik hatası tolere edilmez. Çok ince ve hassas ölçümler yapılmalıdır. Geniş mekanlar her zaman en küçük işçilik hatasını gözler önüne serer. Bu yüzden işçilik son derece önemlidir. 

Zemin Kaplama Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Zemin kaplama işi çok ince ve hassasiyet gerektiren bir alandır. Ürün ne kadar kaliteli olursa olsun kalitesiz bir işçilik ile ürün de kendini göstermez. Bu yüzden zemin kaplama uygulaması yapılmadan önce kurumsal bir firmadan teklif alınmalıdır. Kurumsallaşmayı başarmış firmalar işçilik noktasında profesyoneldir. Sektörde ucuz fiyat tuzağı ile müşteri tutan kayıt dışı firmaların sayısı bir hayli fazladır. Bu firmalardan satın alınan hizmetler her zaman zorunlu olmuştur. Bu türden kayıplara uğraşmamak için firma seçimi son derece önemlidir. İkinci önemli olan seçim; mekanlara uygulanacak olan malzmenin türü, rengi ve desenidir. bu süreçte firmanın tavsiyesi göz önüne alınarak bir seçim yapılmalıdır. Firmalar alan etütleri yaparken mekanın ışık alma kabiliyetine göre, duvarların rengine göre ve kullanım amaçlarına göre değerlendirme yaparlar. Ürün seçimlerinden firmanın teklifleri dikkatlice değerlendirilmelidir. Üçüncü önemli bir konuda da; ürün ve işçilik garantisinin alınmasıdır. Bu garanti kayıt dışı çalışan korsan dediğimiz firmalardan alınamaz. Ancak kurumsal firmalar bu garantiyi verebilmektedir. Ürün ve işçilik garantisi firmalar ile konuşulmalıdır. 

Zemin kaplama uygulamaları işçilik bakımında en temiz ve en sorunsuz işçilik gösterir. Bir mekanda bir alanda kaplama yapılırken mekanın diğer alanları kolaylıkla kullanılabilir. Ayrıda kaplandıktan sonra bekleme süresi yoktur. Uygulama esnasında inşaat molozları çıkmaz ve kirli,çamurlu alanlar olmaz. Tüm bu işçilik avantajlarının yanı sıra maliyette de ciddi oranda tasarruf sağlar.

Zemin Kaplama Uygulama Fiyatları

Zemin kaplamalarda fiyatlandırma ürün seçimine göre değişir. Doğal kaplama ürünlerinin fiyatları ile pvc zemin kaplama ürünlerinin fiyatları çok farklıdır. Aynı baz ürünlerin fiyatlandırılması sadece nakliye farklarından ortaya çıkmaktadır. Genel olarak bakıldığında pvc zemin kaplama ürünleri doğal kaplama ürünlerine göre daha az maliyetlidir diyebiliriz. Pvc zemin kaplamalarda fiyat doğrudan petrol fiyatlarına bağlıdır. Ancak kaplama sektöründe bu fiyat değişiklikleri kendi içinde absorbe edilerek stabil bir fiyat politikası ortaya konulmuştur. Ülkenin değişik bölgelerindeki fiyat değişiklikleri nakliyeden kaynaklanmaktadır.